Separation og skilsmisse

Om separation:
Du har ret til separation, hvis du ikke mener, at kunne fortsætte ægteskabet, og det kan den anden ægtefælle ikke modsætte sig. For at du kan blive separeret skal samlivet være ophørt. Separation er en tænkepause, hvor du skal beslutte, hvorvidt ægteskabet skal fortsætte eller endeligt ophøre. Hvis samlivet genoptages bortfalder seperationen.
Om skilsmisse:
Du kan bla. kræve skilsmisse i følgende situationer:
·      Efter 1 års separation. Hvis I er enige kan du dog få bevilliget skilsmisse allerede efter 6 mdr. separation.
·      Hvis din ægtefælle er dig utro.
Fremgangsmåden:
Sagen begynder i statsforvaltningen, hvor I skal tage stilling til følgende punkter:
Underholdsbidrag, Lejligheden – andelsboligen,
Godtgørelseskrav
Forældremyndighed og børnebidrag
Hvis I ikke kan blive enige skal statsforvaltning-en oversende sagen til retten, der kan træffe afgørelse om alle spørgsmål I ikke kan blive enige om.
Statsforvaltningen tager ikke stilling til bodeling, og bodeling kan ikke ske før separation eller skilsmisse.
Du kan læse mere om separation og skilsmisse på www.familiestyrelsen.dk eller www.statsforvaltning.dk
Kontakt os hvis du skal skilles eller går i overvejelserne.