Køb bolig           Sælg Bolig      Rådgivning        Andre advokatydelser

DØDSBOER

Det mest almindelige i Danmark er at skifte privat, dvs. at skifteretten ikke udpeger en autoriseret bobestyrer, men at arvingerne klarer delingen i fællesskab evt. ved hjælp af en advokat.
Der er en række betingelser for, at skifteretten tillader et privat skifte, blandt andet at arvingerne skal være enige om alle forhold.
Det at dele et dødsbo, udfærdige åbningsstatus, boopgørelser mv. er dog ikke ukompliceret, og derfor beslutter arvingerne ofte i fællesskab at lade en advokat sørge for det praktiske.

Dette hjælper advokaten med


·      At betale gæld til eventuelle kreditorer.
·      At sælge eller udlægge eventuel fast ejendom til en eller flere arvinger.
·      At rådgive om de skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål
·      At fordele arven korrekt og svare på spørgsmål om arveret, fortolkning af testamenter m.v.
·      At indsende åbningsstatus for boet til tiden.
·      At indsende boopgørelse til tiden.
·      At betale boafgift til tiden.
·      At indsende boets eventuelle selvangivelse til tiden.
·      At betale dødsboskatten til tiden.

Hvad koster det?


Advokathonoraret bliver fastsat på basis af en samlet vurdering af arbejdets omfang, tidsforbrug, de involverede værdier og det med sagen forbundne ansvar. Advokaten kan give et begrundet overslag ved sagens start.
Advokatomkostningerne medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Frister

Arvingerne skal senest 6 måneder efter boets udlevering indlevere en åbningsstatus over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten.

Skæringsdag

Når arvingerne skal afslutte boet, skal de vælge en skæringsdag, hvor boet/arven gøres op og fordeles. Opgørelsen pr. skæringsdagen kaldes en boopgørelse.
Alle indtægter og udgifter før skæringsdagen vedrører boet. Efter skæringsdagen er alle ejendele og indkomster mv. fordelt og tilhører nu de enkelte arvinger.
Arvingerne kan stort set selv bestemme, hvilken dag de vil vælge som deres skæringsdag. Den tidligste skæringsdag, som kan vælges, er dødsdagen. Den seneste skæringsdag, som kan vælges, er ét-årsdagen for dødsfaldet.
Pga. de særlige skattemæssige bofradrag kan man ofte med fordel vælge en skæringsdag 1 år efter dødsfaldet.

Boets afslutning


Boopgørelsen skal indsendes inden 3 måneder efter den valgte skæringsdag i et eksemplar til den kommunale skattemyndighed og i et eksemplar til skifteretten. Begge eksemplarer af opgørelsen skal være underskrevet af samtlige arvinger, evt. via skiftefuldmagt.

Afgifter og skat


Retsafgiften ved privat skifte er kr. 2.500, hvis den samlede arv er under 1 mio. kr. og kr. 9.000, hvis arvebeholdningen er over kr. 1 mio. Der skal endvidere betales boafgift (tidligere kaldet arveafgift). Boafgiftens størrelse afhænger af, hvem der er arvinger.

Skat i dødsboer


Udover boafgift, skal der i nogle dødsboer betales dødsboskat. Dette afhænger af den samlede formue i boet.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp med et privatskifte er du velkommen til at kontakte os.