Køb bolig           Sælg Bolig      Rådgivning        Andre advokatydelser

SELSKABER


Opstart af virksomhed
Vi har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om virksomhedsetablering.
Vi bistår med alle juridiske aspekter i forbindelse med opstart af virksomheder. Rådgivningen omfatter bl.a. valg af den mest hensigtsmæssige selskabsform.

Bistanden omfatter desuden udarbejdelse af de relevante dokumenter såsom:


·      stiftelsesdokumenter
·      vedtægter
·      forretningsorden for bestyrelsen,
·      varetagelse af kontakt til offentlige myndigheder,
·      beskyttelse af varemærker og andre immaterielle rettigheder
·      markedsføringstiltag
·      udarbejdelse af kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler og salgs- og leveringsbetingelser.
Hvis flere end én person skal eje virksomheden bistår vi i forbindelse med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster.